Obsah

Rozpočet

Rozpočet roku 2022

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

12 615 000,--

12 823 050,--

 

Nedaňové příjmy

936 500,--

936 500,--

 

Kapitálové příjmy

200 000,--

230 000,--

 

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

170 000,--
 

 

169 575,--

 

 


 

PŘÍJMY CELKEM

13 921 500,--

14 159 125,--

 

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 510 800,--


 

13 920 425,--

 

 

Kapitálové výdaje

4 465 000,--

4 970 000,--

 

VÝDAJE CELKEM

15 975 800,--

18 890 425,--

 

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 2 054 300,--

- 4 731 300,--

       

FINANCOVÁNÍ

+ 2 054 300,--

+ 4 731 300,--

 

z toho: pol. 8115

5 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

7 677 000,--

 


 

pol. 8123 0,--

0,--

 

pol. 8124

- 2 945 700,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 2 945 700,--

 

 

 

 

Rozpočet roku 2021

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

12 660 000,--

16 222 170,--

16 216 655,28

Nedaňové příjmy

739 500,--

 1 118 500,--

1 058 838,39

Kapitálové příjmy

0,--

44 000,--

42 100,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

12 169 000,--
 

 

27 030 700,--

 

34 788 053,27


8 214 000,--

PŘÍJMY CELKEM

25 568 500,--

44 415 370,--

43 891 646,94

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

12 570 500,--


 

17 189 570,--


 

20 809 259,78

 

8 214 000,--

Kapitálové výdaje

29 533 000,--

44 721 000,--

42 876 322,63

VÝDAJE CELKEM

42 103 500,--

61 910 570,--

55 471 582,41

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 16 535 000,--

- 17 495 200,--

- 11 579 935,47

       

FINANCOVÁNÍ

+ 16 535 000,--

+ 17 495 200,--

+ 11 579 935,47

z toho: pol. 8115

3 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

3 960 200,--

 

- 1 945 639,45
 

pol. 8123 15 089 000,--

15 089 000,--

15 079 417,--

pol. 8124

- 1 554 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 554 000,--

 

- 1 553 842,08

 

 

 

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

16 329 000,--

14 631 700,--

14 570 777,78

Nedaňové příjmy

732 400,--

999 400,--

905 879,52

Kapitálové příjmy

20 000,--

115 000,--

114 160,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

5 918 600,--
 

20 751 850,--

 

27 200 262,22

6 537 000,--

PŘÍJMY CELKEM

23 000 000,--

36 497 950,--

36 254 079,52

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 487 000,--


 

18 026 950,--


 

22 180 870,62

6 537 000,--

Kapitálové výdaje

9 970 000,--

17 928 000,--

16 281 450,96

VÝDAJE CELKEM

21 457 000,--

35 954 950,--

31 925 321,58

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 1 543 000,--

+ 543 000,-- 

4 328 757,94

       

FINANCOVÁNÍ

- 1 543 000,--

- 543 000,--

- 4 328 757,94

z toho: pol. 8115

0,--

(zapojení přebytku minulých  let)

1 000 000,--

 

- 2 786 344,71


 

pol. 8123 0,--

0,--

0,--

pol. 8124

- 1 543 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 543 000,--

 

- 1 542 413,23

 

 

 

Rozpočet roku 2019

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

14 825 000,--

15 556 500,--

15 344 872,--

Nedaňové příjmy

767 000,--

918 600,--

901 562,10

Kapitálové příjmy

0,--

16 000,--

15 700,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

1 289 000,--
 

 

4 329 600,--


 

5 570 700,91


  2 280 500,--

PŘÍJMY CELKEM

16 881 000,--

20 820 700,--

19 552 335,01

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 548 000,--


 

12 557 700,--


 

12 738 958,81


2 280 500,--

Kapitálové výdaje

6 910 000,--

12 802 000,--

10 688 174,10

VÝDAJE CELKEM

18 458 000,--

25 359 700,--

21 146 632,91

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 1 577 000,--

- 4 539 000,--

- 1 594 297,90

       

FINANCOVÁNÍ

+ 1 577 000,--

+ 4 539 000,--

+ 1 594 297,90

z toho: pol. 8115

3 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

5 362 000,--


 

2 416 700,95


 

pol. 8123 0,--

600 000,--

 

600 000,--

pol. 8124

- 1 423 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 423 000,--


 

- 1 422 403,05


 

 


 

Rozpočet roku 2018

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

13 625 000,--

14 274 300,--

14 132 480,59

Nedaňové příjmy

975 800,--

1 143 900,--

1 096 332,66

Kapitálové příjmy

20 000,--

20 000,--

18 200,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

1 144 200,--


 

1 935 200,--

 

 

1 988 634,--


 

PŘÍJMY CELKEM

15 765 000,--

17 373 400,--

17 235 647,25

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

 

9 107 000,--

 

 

 

11 608 500,--

 

 

10 269 179,06
 

Kapitálové výdaje

6 900 000,--

7 911 200,--

4 027 422,50

VÝDAJE CELKEM

16 007 000,--

19 519 700,--

14 296 601,56

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 242 000,--

- 2 146 300,--

2 939 045,69

       

FINANCOVÁNÍ

+ 242 000,--

+ 2 146 300,--

- 2 939 045,69

z toho: pol. 8115

(zapojení přebytku minulých  let)

+ 1 500 000,--

 + 2 617 600,--

 
- 2 468 013,53

pol. 8123

(přijatý úvěr)

0,-- 952 000,-- 951 834,--

pol. 8124

(splátky dlouhodobého úvěru)

 

- 1 258 000,--

 

- 1 423 300,--

- 1 422 866,16