Obsah

Rozpočet

Rozpočet roku 2023

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

19 665 000,--

   
Nedaňové příjmy

1 068 400,--

   
Kapitálové příjmy

0,--

   

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

 278 600,--
 

 

 


  

PŘÍJMY CELKEM

21 012 000,--

   
       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

19 914 000,--


 

 


 

Kapitálové výdaje

5 217 000,--

   
VÝDAJE CELKEM

25 131 000,--

   
     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 4 119 000,--

 

       

FINANCOVÁNÍ

+ 4 119 000,--

 

z toho: pol. 8115

7 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

 


 

pol. 8123 0,--

 

 

 

pol. 8124

- 2 881 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

 


 

 

 

 

Rozpočet roku 2022

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

12 615 000,--

17 273 050,--

16 961 989,32

Nedaňové příjmy

936 500,--

1 191 500,--

1 094 683,77

Kapitálové příjmy

200 000,--

330 000,--

324 440,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

 170 000,--
 

 

610 475,--


 

542 090,09


  

PŘÍJMY CELKEM

13 921 500,--

19 405 025,--

18 923 203,18

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 510 800,--


 

15 620 925,--


 

10 628 000,85


 

Kapitálové výdaje

4 465 000,--

5 461 000,--

2 777 002,61

VÝDAJE CELKEM

15 975 800,--

21 081 925,--

13 405 003,46

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 2 054 300,--

- 1 676 900,--

+ 5 518 199,72

       

FINANCOVÁNÍ

+ 2 054 300,--

+ 1 676 900,--

- 5 518 199,72

z toho: pol. 8115

5 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

4 622 600,--


 

- 2 812 620,24


 

pol. 8123 0,--

0,--

 

0,--

pol. 8124

- 2 945 700,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 2 945 700,--


 

- 2 705 579,48

 

 

Rozpočet roku 2021

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

12 660 000,--

16 222 170,--

16 216 655,28

Nedaňové příjmy

739 500,--

 1 118 500,--

1 058 838,39

Kapitálové příjmy

0,--

44 000,--

42 100,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

12 169 000,--
 

 

27 030 700,--

 

34 788 053,27


8 214 000,--

PŘÍJMY CELKEM

25 568 500,--

44 415 370,--

43 891 646,94

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

12 570 500,--


 

17 189 570,--


 

20 809 259,78

 

8 214 000,--

Kapitálové výdaje

29 533 000,--

44 721 000,--

42 876 322,63

VÝDAJE CELKEM

42 103 500,--

61 910 570,--

55 471 582,41

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 16 535 000,--

- 17 495 200,--

- 11 579 935,47

       

FINANCOVÁNÍ

+ 16 535 000,--

+ 17 495 200,--

+ 11 579 935,47

z toho: pol. 8115

3 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

3 960 200,--

 

- 1 945 639,45
 

pol. 8123 15 089 000,--

15 089 000,--

15 079 417,--

pol. 8124

- 1 554 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 554 000,--

 

- 1 553 842,08

 

 

 

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

16 329 000,--

14 631 700,--

14 570 777,78

Nedaňové příjmy

732 400,--

999 400,--

905 879,52

Kapitálové příjmy

20 000,--

115 000,--

114 160,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

5 918 600,--
 

20 751 850,--

 

27 200 262,22

6 537 000,--

PŘÍJMY CELKEM

23 000 000,--

36 497 950,--

36 254 079,52

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 487 000,--


 

18 026 950,--


 

22 180 870,62

6 537 000,--

Kapitálové výdaje

9 970 000,--

17 928 000,--

16 281 450,96

VÝDAJE CELKEM

21 457 000,--

35 954 950,--

31 925 321,58

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 1 543 000,--

+ 543 000,-- 

4 328 757,94

       

FINANCOVÁNÍ

- 1 543 000,--

- 543 000,--

- 4 328 757,94

z toho: pol. 8115

0,--

(zapojení přebytku minulých  let)

1 000 000,--

 

- 2 786 344,71


 

pol. 8123 0,--

0,--

0,--

pol. 8124

- 1 543 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 543 000,--

 

- 1 542 413,23

 

 

 

Rozpočet roku 2019

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

14 825 000,--

15 556 500,--

15 344 872,--

Nedaňové příjmy

767 000,--

918 600,--

901 562,10

Kapitálové příjmy

0,--

16 000,--

15 700,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

1 289 000,--
 

 

4 329 600,--


 

5 570 700,91


  2 280 500,--

PŘÍJMY CELKEM

16 881 000,--

20 820 700,--

19 552 335,01

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 548 000,--


 

12 557 700,--


 

12 738 958,81


2 280 500,--

Kapitálové výdaje

6 910 000,--

12 802 000,--

10 688 174,10

VÝDAJE CELKEM

18 458 000,--

25 359 700,--

21 146 632,91

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 1 577 000,--

- 4 539 000,--

- 1 594 297,90

       

FINANCOVÁNÍ

+ 1 577 000,--

+ 4 539 000,--

+ 1 594 297,90

z toho: pol. 8115

3 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

5 362 000,--


 

2 416 700,95


 

pol. 8123 0,--

600 000,--

 

600 000,--

pol. 8124

- 1 423 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 423 000,--


 

- 1 422 403,05