Obsah

Rozpočet

Rozpočet roku 2023 (k 31.3.)

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

19 665 000,--

21 277 170,-- 6 612 850,87
Nedaňové příjmy

1 068 400,--

1 078 400,-- 312 921,51
Kapitálové příjmy

0,--

0,-- 0,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

 278 600,--
 

 

317 200,--

125 203,--

PŘÍJMY CELKEM

21 012 000,--

22 672 770,-- 7 050 975,38
       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

19 914 000,--


 

19 731 270,--

3 891 121,77
 

Kapitálové výdaje

5 217 000,--

7 060 500,-- 77 239,91
VÝDAJE CELKEM

25 131 000,--

26 791 770,-- 3 968 361,68
     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - 4 119 000,-- - 4 119 000,-- 3 082 613,70
       
FINANCOVÁNÍ + 4 119 000,-- + 4 119 000,-- - 3 082 613,70
z toho: pol. 8115

7 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

7 000 000,--

2 637 596,30

z toho pol. 8118

0,--

(termínovaný vklad)

0,-- - 5 000 000,--
z toho pol. 8123 0,--

0,--

0,--

z toho pol. 8124

- 2 881 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 2 881 000,--

- 720 210,--

 

 

Rozpočet roku 2022

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

12 615 000,--

19 184 250,--

19 171 805,52

Nedaňové příjmy

936 500,--

1 309 500,--

1 285 080,94

Kapitálové příjmy

200 000,--

338 000,--

337 700,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

 170 000,--
 

 

625 475,--


 

624 224,09


  

PŘÍJMY CELKEM

13 921 500,--

21 457 225,--

21 418 810,55

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 510 800,--


 

15 953 625,--


 

11 746 047,39


 

Kapitálové výdaje

4 465 000,--

6 808 000,--

4 997 178,71

VÝDAJE CELKEM

15 975 800,--

21 081 925,--

16 743 226,10

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 2 054 300,--

- 1 304 400,--

+ 4 675 584,45

       

FINANCOVÁNÍ

+ 2 054 300,--

+ 1 304 400,--

- 4 675 584,45

z toho: pol. 8115

5 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

4 250 100,--


 

- 1 729 934,97


 

pol. 8123 0,--

0,--

 

0,--

pol. 8124

- 2 945 700,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 2 945 700,--


 

- 2 945 649,48

 

 

Rozpočet roku 2021

 

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

12 660 000,--

16 222 170,--

16 216 655,28

Nedaňové příjmy

739 500,--

 1 118 500,--

1 058 838,39

Kapitálové příjmy

0,--

44 000,--

42 100,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

12 169 000,--
 

 

27 030 700,--

 

34 788 053,27


8 214 000,--

PŘÍJMY CELKEM

25 568 500,--

44 415 370,--

43 891 646,94

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

12 570 500,--


 

17 189 570,--


 

20 809 259,78

 

8 214 000,--

Kapitálové výdaje

29 533 000,--

44 721 000,--

42 876 322,63

VÝDAJE CELKEM

42 103 500,--

61 910 570,--

55 471 582,41

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 16 535 000,--

- 17 495 200,--

- 11 579 935,47

       

FINANCOVÁNÍ

+ 16 535 000,--

+ 17 495 200,--

+ 11 579 935,47

z toho: pol. 8115

3 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

3 960 200,--

 

- 1 945 639,45
 

pol. 8123 15 089 000,--

15 089 000,--

15 079 417,--

pol. 8124

- 1 554 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 554 000,--

 

- 1 553 842,08

 

 

 

Rozpočet roku 2020

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

16 329 000,--

14 631 700,--

14 570 777,78

Nedaňové příjmy

732 400,--

999 400,--

905 879,52

Kapitálové příjmy

20 000,--

115 000,--

114 160,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

5 918 600,--
 

20 751 850,--

 

27 200 262,22

6 537 000,--

PŘÍJMY CELKEM

23 000 000,--

36 497 950,--

36 254 079,52

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 487 000,--


 

18 026 950,--


 

22 180 870,62

6 537 000,--

Kapitálové výdaje

9 970 000,--

17 928 000,--

16 281 450,96

VÝDAJE CELKEM

21 457 000,--

35 954 950,--

31 925 321,58

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 1 543 000,--

+ 543 000,-- 

4 328 757,94

       

FINANCOVÁNÍ

- 1 543 000,--

- 543 000,--

- 4 328 757,94

z toho: pol. 8115

0,--

(zapojení přebytku minulých  let)

1 000 000,--

 

- 2 786 344,71


 

pol. 8123 0,--

0,--

0,--

pol. 8124

- 1 543 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 543 000,--

 

- 1 542 413,23

 

 

 

Rozpočet roku 2019

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET 

SKUTEČNOST         

Daňové příjmy

14 825 000,--

15 556 500,--

15 344 872,--

Nedaňové příjmy

767 000,--

918 600,--

901 562,10

Kapitálové příjmy

0,--

16 000,--

15 700,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

1 289 000,--
 

 

4 329 600,--


 

5 570 700,91


  2 280 500,--

PŘÍJMY CELKEM

16 881 000,--

20 820 700,--

19 552 335,01

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 548 000,--


 

12 557 700,--


 

12 738 958,81


2 280 500,--

Kapitálové výdaje

6 910 000,--

12 802 000,--

10 688 174,10

VÝDAJE CELKEM

18 458 000,--

25 359 700,--

21 146 632,91

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 1 577 000,--

- 4 539 000,--

- 1 594 297,90

       

FINANCOVÁNÍ

+ 1 577 000,--

+ 4 539 000,--

+ 1 594 297,90

z toho: pol. 8115

3 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

5 362 000,--


 

2 416 700,95


 

pol. 8123 0,--

600 000,--

 

600 000,--

pol. 8124

- 1 423 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 423 000,--


 

- 1 422 403,05