Obsah

Rozpočet

Rozpočet roku 2019

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET (k 31.3.2019)

SKUTEČNOST         (k 31.3.2019)

Daňové příjmy

14 825 000,--

15 137 000,--

3 837 153,22

Nedaňové příjmy

767 000,--

788 000,--

235 525,05

Kapitálové příjmy

0,--

16 000,--

15 700,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

1 289 000,--
 

 

1 306 600,--


 

2 421 051,91


1 278 000,--

PŘÍJMY CELKEM

16 881 000,--

17 247 600,--

6 509 430,18

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

11 548 000,--


 

13 541 600,--


 

4 067 229,49


1 278 000,--

Kapitálové výdaje

6 910 000,--

7 645 000,--

1 652 856,72

VÝDAJE CELKEM

18 458 000,--

21 186 600,--

5 720 086,21

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 1 577 000,--

- 3 939 000,--

789 343,97

       

FINANCOVÁNÍ

+ 1 577 000,--

+ 3 939 000,--

- 789 343,97

z toho: pol. 8115

3 000 000,--

(zapojení přebytku minulých  let)

5 362 000,--


 

- 418 563,57


 

pol. 8123 0,--

 

 

 

pol. 8124

- 1 423 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

- 1 423 000,--


 

- 370 780,40


 

 


 

Rozpočet roku 2018

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

13 625 000,--

14 274 300,--

14 132 480,59

Nedaňové příjmy

975 800,--

1 143 900,--

1 096 332,66

Kapitálové příjmy

20 000,--

20 000,--

18 200,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

1 144 200,--


 

1 935 200,--

 

 

1 988 634,--


 

PŘÍJMY CELKEM

15 765 000,--

17 373 400,--

17 235 647,25

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

 

9 107 000,--

 

 

 

11 608 500,--

 

 

10 269 179,06
 

Kapitálové výdaje

6 900 000,--

7 911 200,--

4 027 422,50

VÝDAJE CELKEM

16 007 000,--

19 519 700,--

14 296 601,56

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 242 000,--

- 2 146 300,--

2 939 045,69

       

FINANCOVÁNÍ

+ 242 000,--

+ 2 146 300,--

- 2 939 045,69

z toho: pol. 8115

(zapojení přebytku minulých  let)

+ 1 500 000,--

 + 2 617 600,--

 
- 2 468 013,53

pol. 8123

(přijatý úvěr)

0,-- 952 000,-- 951 834,--

pol. 8124

(splátky dlouhodobého úvěru)

 

- 1 258 000,--

 

- 1 423 300,--

- 1 422 866,16

 

 

Rozpočet roku 2017

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

11 439 100,--

12 598 720,--

12 588 011,54

Nedaňové příjmy

912 000,--

1 093 850,--

1 031 444,78

Kapitálové příjmy

0,--

4 000,--

3 700,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

916 900,--


 

4 621 700,--


2 307 000,--

4 594 078,--


2 307 000,--

PŘÍJMY CELKEM

13 268 000,--

18 318 270,--

18 217 234,32

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

8 700 000,--

 

16 522 780,--

2 307 000,--

14 801 858,58

2 307 000,--

Kapitálové výdaje

3 310 000,--

3 409 000,--

2 779 841,47

VÝDAJE CELKEM

12 010 000,--

19 931 780,--

17 581 700,05

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 1 258 000,--

- 1 613 510,--

+ 635 534,27

       

FINANCOVÁNÍ

- 1 258 000,--

+ 1 613 510,--

- 635 534,27

z toho: pol. 8115

(zapojení přebytku minulých  let)

0,--

+ 2 871 510,--

 + 622 065,73

pol. 8124

(splátky dlouhodobého úvěru)

 

- 1 258 000,--

 

- 1 258 000,--

- 1 257 600,--

 

 

Rozpočet roku 2016

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

9 416 000,--

11 208 000,--

11 200 211,29

Nedaňové příjmy

997 700,--

1 815 700,--

1 636 092,27

Kapitálové příjmy

0,--

160 000,--

159 348,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

433 300,--

2 381 950,--

1 008 000,--

2 359 002,--

1 007 548,--

PŘÍJMY CELKEM

10 847 000,--

15 565 650,--

15 354 653,56

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

7 227 000,--

11 127 650,--

1 008 000,--

10 142 247,66

1 007 548,--

Kapitálové výdaje

2 362 000,--

2 860 000,--

1 986 374,94

VÝDAJE CELKEM

9 589 000,--

14 995 650,--

12 128 622,60

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 1 258 000,--

+ 570 000,--

+ 3 226 030,96

       

FINANCOVÁNÍ

- 1 258 000,--

- 570 000,--

- 3 226 030,96

z toho: pol. 8115

0,--

(zapojení přebytku minulých  let)

688 000,--

 - 1 968 430,96

pol. 8124

- 1 258 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

-1 258 000,--

- 1 257 600,--