Obsah

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2022 Poskytnutí informací - energie
rok 2019 Poskytnutí informací - veřejné zakázky
rok 2019 Poskytnutí informace - plánované investiční (dotační) akce
rok 2018 Poskytnutí informací - kastrační program
rok 2018 Poskytnutí informací - nemovité věci užívané nájemci; rozhodnutí o odmítnutí žádosti
rok 2017 Poskytnutí informací - uvolnění zastupitelé
rok 2017 Poskytnutí informací o problémech se škodlivými ptáky v obci
rok 2017 Poskytnutí informací o smluvním vztahu obce s autorizovanou obalovou společností
rok 2017 Poskytnutí informací o sociálním bydlení
rok 2017 Poskytnutí informací o soustavě veřejného osvětlení

rok 2017

Poskytnutí informací-nakládání s odpady

rok 2017

Poskytnutí informací o investičních akcích plánovaných na rok 2017
rok 2016 Poskytnutí informací-bankovní účty, darovací smlouva
rok 2016 Poskytnutí informací o investičních akcích plánovaných na rok 2016
rok 2015 Poskytnutí informace o právním informačním systému, který obec používá
rok 2015 Poskytnutí informací o investičních akcích plánovaných na rok 2015
rok 2014 Poskytnutí informace týkající se správních rozhodnutí ohledně veřejné zakázky "Obnova veřejné zeleně v Dolních Ředicích - I. etapa"
rok 2014 Poskytnutí informace o připravovaných veřejných zakázkách malého rozsahu
rok 2013 Poskytnutí informací o investičních akcích plánovaných na rok 2014
rok 2013 Poskytnutí informace o složení zastupitelstva obce
rok 2013 Poskytnutí informací o investičních akcích plánovaných na rok 2013
rok 2012 Poskytnutí informace o místně příslušných institucích
rok 2012 Poskytnutí informace o stavebních projektech plánovaných na rok 2012
rok 2012 Poskytnutí informace o investicích spojených s bezbariérovostí
rok 2011  Poskytnutí informací o povodňovém plánu a opatřeních před povodněmi
rok 2010 Poskytnutí informace o konání místního referenda