Obsah

Školy

Obec Dolní Ředice je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, kterými jsou základní a mateřská škola.

 

 

Základní škola

Z historie školy

Přesto, že Ředice byly již oficiálním dekretem rozděleny v r. 1849 na Dolní a Horní, škola byla společná pro obě obce i v následujících letech.
Školní kroniku založil v roce 1854 učitel Matěj Půlpán. Na škole v Horních Ředicích však působil jako prozatímní učitel již pět a půl roku předtím. V tomtéž roce založila ředická škola fond – nadaci se státní půjčkou. Obě obce se uvolily k vnesení částky 50 zlatých a splátce do pěti let. Poté každá obec dostala státní obligaci s pětiprocentním úrokem, výnos úroku byl použit na školní věci pro nemajetné žáky a na odměny žákům při ukončení školního roku. V roce 1860 se obě obce podílely na opravě školní budovy a obydlí pro učitele.
Počet dětí školou povinných se neustále zvyšoval, v roce 1864 jich bylo 230. Obě obce byly proto donuceny rozšířit školu o další světnici (třídu) a také o byt pro podučitele. Přístavba školy byla ukončena koncem června 1865. V roce 1875 doporučila školní rada zřídit pro velký počet dětí ještě třetí třídu. Žádost obce Dolní Ředice o zřízení samostatné školy zemská školní rada zamítla. Místo toho došlo dne 17.7.1876 k položení základního kamene k nové školní budově v Horních Ředicích. Stavební místo bylo vyhledáno na rozmezí katastrů Horních a Dolních Ředic. Nová škola byla slavnostně otevřena a vysvěcena 22. července 1877. Stará přízemní budova byla užívána jako třída třetí. Řídícím učitelem byl i nadále Matěj Půlpán, výpomocným podučitelem Antonín Macas z Holic. V r. 1878 dostala místní školní rada nařízení o zřízení 4. třídy, ta byla upravena z části bytu řídícího učitele a učitele. V roce 1881 byl nástupcem Matěje Půlpána jmenován Jan Jeník, ten působil na škole 7 let a poté se novým řídícím učitelem stal v r. 1889 Václav Krejza. Rozhodnutím zemské rady byla od roku 1890 nařízena i třída pátá. Ta byla od září 1891 v pronajaté místnosti v domě Josefa Koubka, čp. 78.

Základní škola 
V roce 1903 obec Dolní Ředice opět požádala o odškolení z Horních Ředic a konečně získala povolení na svůj náklad postavit vlastní školu. V květnu roku 1904 byly položeny základy nové školy v Dolních Ředicích. Náklad byl vyčíslen na 25.750,--. Dne 28. září 1905 byla nová školní budova vysvěcena a 1. října bylo zahájeno vyučování. Řídícím učitelem byl jmenován Antonín Sluga, s ním na škole působili učitelé Rudolf Doms a Josef Pinkas.

třída základní školy
Ředitelé základní (obecné) školy v Dolních Ředicích

1905 - 1926   Antonín Sluga 
1926 - 1950   Jan Kašpar 
1950 - 1951   Libuše Šlerková 
1951 - 1971   Karel Černý
1971 - 1972   Marta Fiedlerová 
1972 - 1975   Václav Kurka 
1975 - 1995   Marie Kurková
1995 - 2002   Mgr. Eva Nekvindová
2002 -           Mgr. Jitka Nalezencová

 třída základní školy

Základní škola: www.zsdolniredice.estranky.cz

Školní družina: www.klubko.estranky.cz

 


 


Mateřská škola

Mateřská škola byla uvedena do provozu 5.11.1979. Její ředitelkou byla od jejího zahájení do 19.8.2007 paní Jana Koubková. Od 20.8.2007 je ředitelkou paní Ilona Čeřovská. Zřizovatelem školy je obec Dolní Ředice.
Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí uprostřed obce Dolní Ředice. Je tvořena třemi samostatnými pavilony, které jsou mezi sebou propojeny spojovací chodbou. Součástí areálu je velká zahrada, která je dětmi využívána po celý rok. Mateřská škola byla do školního roku 2000/2001 dvoutřídní školou. Poté byla pro malý počet předškolních dětí v obci pouze jednotřídkou, s kapacitou 25 dětí. Od září 2009 je mateřská škola opět dvoutřídní s kapacitou 50 dětí.

 Mateřská škola

Cílem MŠ je vychovat samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a naučit je základním schopnostem a dovednostem, které jsou důležité pro celý další život. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Kamarádi, pojďme si hrát, pojďme poznávat", nabízí rodičům standardní péči o všechny děti – sportovní a kulturní akce, výlety.

herna mateřské školy
Rodiče mají možnost podílet se na výchově dětí, jsou informováni o všem, co se v MŠ děje, mohou spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů. Je jim také umožněn vstup do všech prostor školy, ve kterých pobývají jejich děti, mohou děti sledovat v průběhu celého dne, mohou se zapojit do činnosti dětí, pomoci dítěti při jeho adaptaci v MŠ.

třída mateřské školy

Mateřská škola:   https://msdolniredice.webnode.cz/