Obsah

Obecní knihovna

Prázdninový provoz knihovny

21.7. (středa)             17.00 - 18.30

18.8. (středa)             17.00 - 18.30

Do prostor knihovny může vstoupit pouze jeden čtenář (nevztahuje se na dítě mladší 15 let doprovázející dospělého), musí mít respirátorem zakrytá ústa a nos a u vstupu musí použít dezinfekci na ruce.

 

 

 

Obecní knihovna, jejímž zřizovatelem je obec Dolní Ředice, se nachází v přízemí budovy obecního úřadu (boční vchod). Čtenáři si mohou vybrat z bohaté nabídky knih a časopisů pro dospělé i děti. Knihovna zajišťuje také meziknihovní výpůjční službu. Občané zde mají možnost bezplatně využít připojení k internetu.

Výpůjčním dnem je středa od 17.00 do 18.30 hodin.

Na čtenáře se těší knihovnice Miloslava Mňuková a Dita Hálová.

 

Kontakty:

e-mail: dita.halova@dolniredice.cz

on-line katalog: http://katalog.kkpce.cz/katalog/

 

 

 

 

 

obecní knihovna