Obsah

Obecní knihovna

Obecní knihovna, jejímž zřizovatelem je obec Dolní Ředice, se nachází v přízemí budovy obecního úřadu (boční vchod). Čtenáři si mohou vybrat z bohaté nabídky knih a časopisů pro dospělé i děti. Knihovna zajišťuje také meziknihovní výpůjční službu. Občané zde mají možnost bezplatně využít připojení k internetu.

 

Výpůjčním dnem je středa od 17.00 do 18.30 hodin.

Na čtenáře se těší knihovnice Miloslava Mňuková a Dita Hálová.

 

Kontakty:

e-mail: dita.halova@dolniredice.cz

on-line katalog: http://katalog.kkpce.cz/katalog/

 

 

 

 

 

obecní knihovna