Obsah

Úřední deska

Na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.Úřední deska obce Dolní Ředice se nachází před budovou Obecního úřadu Dolní Ředice, Holická ul. 210. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. obsah "kamenné" i elektronické úřední desky je shodný.

Po sejmutí z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.


Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o záměru prodeje pozemků 25.11.2022 12.12.2022

Ostatní

Rozpočet, rozpočtová opatření

Střednědobý výhled rozpočtu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024-2025-návrh 25.11.2022 13.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2024 15.12.2021

Závěrečný účet obce

Příspěvkové organizace

Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)