Obsah

Úřední deska

Na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.Úřední deska obce Dolní Ředice se nachází před budovou Obecního úřadu Dolní Ředice, Holická ul. 210. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. obsah "kamenné" i elektronické úřední desky je shodný.

Po sejmutí z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.


Volby

Ostatní

Rozpočet, rozpočtová opatření

Střednědobý výhled rozpočtu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2024 15.12.2021

Závěrečný účet obce

Příspěvkové organizace

Dobrovolný svazek obcí Holicka (DSOH)