Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Dolní Ředice

 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 3(2004), kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1(2004), o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy.doc 1.1.2005
Obecně závazná vyhláška č. 4(2004), kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1(1999), o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školní družiny a jídelny.doc 1.1.2005
Obecně závazná vyhláška č. 5(2004) o závazných částech změny I. územního plánu sídelního útvaru Dolní Ředice.doc 27.7.2004
Obecně závazná vyhláška č. 3(2010), kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce D. Ředice č. 1(2003) o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Dolní Ředice.doc 15.6.2010
Obecně závazná vyhláška 3(2011), kterou se zrušuje OZV 4(2003), o místním poplatku ze vstupného  27.4.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 12.4.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Ředice 29.3.2013
Nařízení obce Dolní Ředice č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád obce Dolní Ředice 1.1.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2014, požární řád obce Dolní Ředice 28.3.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu 31.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Ředice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Ceník za zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022