Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Dolní Ředice

Od 1.1.2022 jsou právní předpisy obce Dolní Ředice zveřejňovány ve "Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů".

Webové stránky "Sbírky ..." naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz , příslušné právní předpisy si zobrazíte po zadání požadavku v sekci "vyhledávání". 

 

 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Ředice 29.3.2013
Nařízení obce Dolní Ředice č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád obce Dolní Ředice 1.1.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu 31.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Ředice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Ceník za zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022