Obsah

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je umístěn v areálu Technického dvora, Dašická 300, Dolní Ředice.

Otevřen je v sobotu v sudém týdnu od 8.00 do 11.00 hodin.

 

Za provoz sběrného dvora odpovídají:

Lucie Skalická (tel.: 732 440 795)

Petr Blažek (tel.: 607 962 286)

e- mail: sbernydvur@dolniredice.cz

 

Sběrný dvůr je určen ke sběru a shromažďování odpadů, které vzniknou při činnostech v domácnosti.

Do sběrného dvora mohou odpady odkládat jen občané obce (včetně vlastníků neobydlených objektů určených k bydlení, umístěných na území obce), kteří mají uhrazen místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Sběrný dvůr není určen pro podnikatelské subjekty.