Obsah

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je umístěn v areálu Technického dvora, Dašická 300, Dolní Ředice.

Otevřen je v sobotu v lichém týdnu od 9.00 do 11.00 hodin.

 

Za provoz sběrného dvora odpovídají:

Jindřich Bárta (tel.: 734 819 804) 

Pavel Šolín (tel.: 732 440 795)

e- mail: sbernydvur@dolniredice.cz

 

Sběrný dvůr je určen ke sběru a shromažďování odpadů, které vzniknou při činnostech v domácnosti.

Do sběrného dvora mohou odpady odkládat jen občané obce (včetně vlastníků neobydlených objektů určených k bydlení, umístěných na území obce), kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz systému odpadů.

 

Sběrný dvůr není určen pro podnikatelské subjekty.