Obsah

Informace týkající se koronaviru v Pardubickém kraji naleznete zde: www.pardubickykraj.cz/koronavirus

 

Úřední hodiny obecního úřadu
Od 15.4.2020 platí původní úřední hodiny obecního úřadu, tj. pondělí, středa 8.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod.

KONTAKTY:
Kancelář OÚ: 603 885 763, 466 681 988 (PO – PÁ 8.00-12.00)
Starosta: 603 806 893
E-mail: obec@dolniredice.cz

Na výše uvedených kontaktech získáte informace o možnostech vyřízení svých záležitostí bez osobního kontaktu (pokud to lze), případně si zde můžete dohodnout termín osobní návštěvy na obecním úřadě.

 

 

 

Provoz knihovny
Od 29.4. bude opět pravidelně každou středu od 17 do 18.30 otevřena obecní knihovna.
 
 
 
Informace společnosti Dimatex - uzavření kontejneru na textil
V souvislosti se stávajícím krizovým stavem s COVID-19 jsme bohužel nuceni přerušit na 4 týdny (od 17.4.2020 do 17.5.2020) svoz kontejneru umístěného vedle obecního úřadu.

Další informace viz příloha.
 
 
Úřední hodiny Obecního úřadu Dolní Ředice
Vzhledem k přijetí krizového opatření vlády ČR budou s platností od 16.3.2020 až do odvolání úřední hodiny obecního úřadu v pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin.
 

Neodkladnou návštěvu kanceláře obecního úřadu si můžete sjednat v pracovních dnech v době od 8.00 do 12.00 hodin telefonicky na čísle 603 885 763,

neodkladnou schůzku se starostou na čísle 603 806 893,

schůzky je možné sjednat také e-mailem: obec@dolniredice.cz

 

 

Informace Ministerstva životního prostředí

Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie: pokyny zde

 

 

Informace výboru TJ Sokol

Až do odvolání nouzového stavu jsou veškeré aktivity TJ Sokol zastaveny. Memoriál Karla Poura se v letošním roce neuskuteční. Stále pracujeme s variantou, že letní dětský tábor proběhne, nicméně nový termín výběru přihlášek bude určen až po ukončení nouzového stavu v souladu s dalšími rozhodnutími vlády ČR.

 

 

Podnikatelská pohotovost

- služba pro podnikatele

 

 
Informace k veřejné dopravě
omezení dopravy celý text
 

 

Zákaz vycházení bez ochranných prostředků

Vláda zakazuje od 19.3.2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Doporučuje se nosit nejlépe jednorázové rukavice, případně běžné rukavice (dezinfikovat).

 

 

Nově od 24.3.2020 - úprava nákupních hodin pro seniory

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se všem osobám zakazuje od 24.3.2020 přítomnost ve větších  prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží nad 500 m2, v čase mezi 8: 00 hod. – až 10: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. V obchodech do 500 m2 tato omezení neplatí.

 

 

Provozní doba pobočky České pošty Dolní Ředice

Pondělí:  8.00 - 11.00, 13.00 - 16.00
Úterý:      8.00 - 11.00
Středa:    8.00 - 11.00, 13.00 - 16.00
Čtvrtek:   8.00 - 11.00, 13.00 - 16.00
Pátek:      8.00 - 11.00, 13.00 - 16.00

 

 

Opatření hejtmana v době nouzového stavu - doprava v autobusech

Hejtman Pardubického kraje vydal v době nouzového stavu opatření - viz příloha.

Informace k autobusové dopravě

 

 

Služba seniorům a dalším potřebným občanům

Obecní úřad ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů nabízí seniorům a dalším potřebným občanům službu zajištění nákupů (potravin, hygienických potřeb a léků), a také pomoc s e-recepty. Objednávky nákupů a žádosti o pomoc jsou možné v pracovních dnech v době od 8.00 do 12.00 hodin telefonicky na čísle 603 885 763, případně e-mailem: obec@dolniredice.cz. Rozvoz bude probíhat dle domluvy.

 

 

Hlídání dětí
Mgr. Adéla Martincová (roz. Machatá) a Mgr. Jiří Martinec, Ph.D., speciální pedagogové, t.č. na rodičovské dovolené, nabízí vzhledem k současné krizové situaci bezúplatnou pomoc rodičům, kteří nemají hlídání nebo musí do zaměstnání. Informace na tel.: 775 347 858.
 

 

Uzavření obecních objektů

Vzhledem k přijatým krizovým opatřením vlády ČR se s platností od 16.3.2020 až do odvolání zavírá sál obecního hostince, sportovní kurt, dětské hřiště i provozovny služeb v budově obecního úřadu.

 

 

Uzavření obecního hostince

Vzhledem k rozhodnutí vlády ČR je až do odvolání Hostinec U Desatera uzavřen.

 

 

Uzavření škol
Od 11.3.2020 až do odvolání je na základě mimořádného opatření pro žáky uzavřena Základní škola Dolní Ředice.
 
Vzhledem k tomu, že byl v České republice vyhlášen nouzový stav, je z rozhodnutí zřizovatele s platností od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena Mateřská škola Dolní Ředice.

 

 

 

Zrušení akce Ukliďme svět ...

Vzhledem k současné situaci je zrušena akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Dolní Ředice, která se měla konat 18.4.2020.

 

 

Zrušení zájezdu na plavání

Vzhledem k nařízení vlády se ruší zájezd na plavání, který se měl konat 20.3.2020.

 

 
Uzavření obecní knihovny
Vzhledem k tomu, že byl v České republice vyhlášen nouzový stav, je s platností od 13. 3. 2020 až do odvolání obecní knihovna uzavřena.
 
 
 
Zrušení výroční členské schůze TJ Sokol

Vzhledem k tomu, že byl v České republice vyhlášen nouzový stav, se v pátek 13.3.2020 nebude konat výroční členská schůze TJ Sokol.

 

 

Zrušení cvičení TJ Sokol v tělocvičně

V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnicví ohledně uzavření škol jsou s platností od 11.3.2020 do odvolání zrušena cvičení TJ Sokol v tělocvičně Základní školy Dolní Ředice. Ostatní činnost TJ je na rozhodnutí výboru TJ a cvičitelů.

 

 

Autobusová doprava - omezení provozu

V souvislosti s přerušením výuky na školách přistoupil Pardubický kraj k omezení provozu autobusové dopravy. Ode dne 13.3.2020 bude zahájen tzv. prázdninový režim jízdních řádů, což znamená, že dojde k omezení provozu vybraných  spojů a to až do doby zahájení výuky.

Informační leták: Omezení autobusové dopravy na území Pardubického kraje

 

 

Zrušení zájezdu na muzikál Galileo

Zájezd na muzikál Galileo, který se měl konat 21.3.2020, se z důvodu uzavření Divadla Hybernia ruší. Po skončení mimořádných opatření Vás budeme informovat o dalším postupu - náhradním termínu představení, případně vrácení peněz.