Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Dolní Ředice
 • telefonicky na tel. čísle: 466 681 987 
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Dolní Ředice
  Holická 210
  533 75 Dolní Ředice
 • elektronickým podáním (e-mailem):  obec@dolniredice.cz
 • datovou schránkou: ID d3ja4nr

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Dolní Ředice
Pondělí 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00