Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Dolní Ředice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Dolní Ředice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo:                                                   

Michal Kurka, Mgr. Ivana Pokorná, Jindřich Bárta, Petr Blažek, Jana Hypská, Ing. Tomáš Košťál

Státní správa
Michal Kurka  - starosta
Mgr. Ivana Pokorná - místostarostka                                  Dita Hálová - odborný referent                                      Ing. Petra Rudzinská - odborný referent

 

Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:

Základní škola Dolní Ředice

533 75  Dolní Ředice, Holická 147

IČO: 75019337

 

Mateřská škola Dolní Ředice

533 75  Dolní Ředice, U Školky 230

IČO: 75019256

 

4.

Kontaktní spojení

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dolní Ředice
Holická 210
533 75 Dolní Ředice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dolní Ředice
Holická 210
533 75 Dolní Ředice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel.: 466 681 988
Mob.: 603 885 763
Kancelář starosty
Tel: 466 681 987
Mob.: 603 806 893
   

4.5.

Čísla faxu

----

4.6.

Adresa internetové stránky

www.dolniredice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@dolniredice.cz

4.8.

Další elektronické adresy

Michal Kurka, strosta obce

michal.kurka@dolniredice.cz

 

Dita Hálová, referentka OÚ

dita.halova@dolniredice.cz

 

Ing. Petra Rudzinská, referentka OÚ

petra.rudzinska@dolniredice.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
číslo účtu / kód banky: 3324561/0100

Česká národní banka                                                         číslo účtu / kód banky: 94-5514561/0710

6.

00273511

7.

DIČ

Obec Dolní Ředice není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Program obnovy venkova

 

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

obec-dolni-redice/rozpocet/

 

Závěrečný účet obce Dolní Ředice za rok 2014

Závěrečný účet obce Dolní Ředice za rok 2015

Závěrečný účet obce Dolní Ředice za rok 2016

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu Dolní Ředice
- Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psa

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací naleznete zde:

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Dolní Ředice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení zde:           

obec-dolni-redice/obecne-zavazne-vyhlasky/

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb:

informace poskytnutá ústně zdarma
černobílá kopie 3,- Kč/stránka
barevná kopie 20,- Kč/stránka
barevná kopie (fotopapír) 35,- Kč/stránka
poštovné dle ceníku České pošty

 

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Dolní Ředice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za rok 2009

 Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016