Obsah

Obec Dolní Ředice

Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje. Statistické údaje.

Zastupitelstvo obce

Obecní úřad                                                                                                         Kontaktní údaje na pracovníky úřadu. Úřední hodiny.

Obecně závazné vyhlášky, nařízení obce 

Rozpočet
Informace o příjmové a výdajové části rozpočtu v současném a minulém roce.

Elektronická podatelna
On-line formulář pro zaslání zprávy na obecní úřad.

Povinné informace                                                                                             Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informační povinnost správce daně                                                                      Informační povinnost správce daně dle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád