Obsah

Zastupitelstvo obce

 

Michal Kurka
starosta

466 681 987, 603 806 893

obec@dolniredice.cz

michal.kurka@dolniredice.cz

Sdružení nezávislých kandidátů
     

Mgr. Ivana Pokorná
místostarostka

466 681 987, 734 223 041, 725 095 105 

obec@dolniredice.cz

ivana.pokorna@pak.izscr.cz

ivanapokornadre@seznam.cz

Sdružení nezávislých kandidátů
     
Zastupitelé  Jindřich Bárta Sdružení nezávislých kanditátů
  Petr Blažek Sdružení nezávislých kanditátů
  Jana Hypská Sdružení nezávislých kanditátů
  Ing. Tomáš Košťál Sdružení nezávislých kanditátů