Obsah

Rozpočet

Rozpočet roku 2018

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

13 625 000,--

13 913 000,--

 

Nedaňové příjmy

975 800,--

990 800,--

 

Kapitálové příjmy

20 000,--

20 000,--

 

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

1 144 200,--


 

1 519 200,--

 

429 500,--

 


 

PŘÍJMY CELKEM

15 765 000,--

16 443 000,--

 

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

9 107 000,--

 

10 656 900,--

 

429 500,--

 

 

Kapitálové výdaje

6 900 000,--

8 208 800,--

 

VÝDAJE CELKEM

16 007 000,--

18 865 700,--

 

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 242 000,--

-2 422 700,--

 

       

FINANCOVÁNÍ

+ 242 000,--

2 422 700,--

 

z toho: pol. 8115

(zapojení přebytku minulých  let)

+ 1 500 000,--

2 894 000,--

 

pol. 8123

(přijatý úvěr)

0,-- 952 000,--  

pol. 8124

(splátky dlouhodobého úvěru)

 

- 1 258 000,--

 

-1 423 300,--

 

 

 

Rozpočet roku 2017

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

11 439 100,--

12 598 720,--

12 588 011,54

Nedaňové příjmy

912 000,--

1 093 850,--

1 031 444,78

Kapitálové příjmy

0,--

4 000,--

3 700,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

916 900,--


 

4 621 700,--


2 307 000,--

4 594 078,--


2 307 000,--

PŘÍJMY CELKEM

13 268 000,--

18 318 270,--

18 217 234,32

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

8 700 000,--

 

16 522 780,--

2 307 000,--

14 801 858,58

2 307 000,--

Kapitálové výdaje

3 310 000,--

3 409 000,--

2 779 841,47

VÝDAJE CELKEM

12 010 000,--

19 931 780,--

17 581 700,05

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 1 258 000,--

- 1 613 510,--

+ 635 534,27

       

FINANCOVÁNÍ

- 1 258 000,--

+ 1 613 510,--

+ 635 534,27

z toho: pol. 8115

(zapojení přebytku minulých  let)

0,--

+ 2 871 510,--

 + 622 065,73

pol. 8124

(splátky dlouhodobého úvěru)

 

- 1 258 000,--

 

- 1 258 000,--

- 1 257 600,--

 

 

Rozpočet roku 2016

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

9 416 000,--

11 208 000,--

11 200 211,29

Nedaňové příjmy

997 700,--

1 815 700,--

1 636 092,27

Kapitálové příjmy

0,--

160 000,--

159 348,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

433 300,--

2 381 950,--

1 008 000,--

2 359 002,--

1 007 548,--

PŘÍJMY CELKEM

10 847 000,--

15 565 650,--

15 354 653,56

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

 UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho převedeno z rozpočtových účtů

7 227 000,--

11 127 650,--

1 008 000,--

10 142 247,66

1 007 548,--

Kapitálové výdaje

2 362 000,--

2 860 000,--

1 986 374,94

VÝDAJE CELKEM

9 589 000,--

14 995 650,--

12 128 622,60

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 1 258 000,--

+ 570 000,--

+ 3 226 030,96

       

FINANCOVÁNÍ

- 1 258 000,--

- 570 000,--

- 3 226 030,96

z toho: pol. 8115

0,--

(zapojení přebytku minulých  let)

688 000,--

 - 1 968 430,96

pol. 8124

- 1 258 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

-1 258 000,--

- 1 257 600,--

 

 

Rozpočet roku 2015

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

9 417 000,--

10 331 350,--

10 079 774,02

Nedaňové příjmy

1 132 000,--

1 563 400,--

1 214 434,54

Kapitálové příjmy

0,--

289 000,--

288 574,--

Příjaté dotace

z toho převedeno z rozpočtových účtů

2 948 000,--

15 670 500,--

7 232 000,--

 

14 608 032,67

7 232 388 ,39

PŘÍJMY CELKEM

13 497 000,--

27 854 250,--

26 190 815,23

       

VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ  ROZPOČET

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

z toho ořevedeno z rozpočtových účtů

9 039 000,--

10 598 250,--

7 232 000,--

 

15 695 343,42

7 232 388,39

Kapitálové výdaje

4 202 000,--

21 251 000,--

20 203 847,58

VÝDAJE CELKEM

13 241 000,--

39 081 250,--

35 899 191,--

     

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

+ 256 000,--

- 11 227 000,--

- 9 708 375,77

       

FINANCOVÁNÍ

-  256 000,--

+ 11 227 000,--

+ 9 708 375,77

z toho: pol. 8115

0,--

(zapojení přebytku minulých  let)

1 450 000,--

-97 637,14

pol. 8123 0,--

15 000 000,--

(dlouhodobý přijatý úvěr)

14 999 939,--

pol. 8124

- 256 000,--

(splátky dlouhodobého úvěru)

-5 223 000,-- 

-5 193 926,09